Dharamshala and Bhojanshala

Sri Jain Swetambar Khartar Gachchh Sangh, Jaipur manages several Dharamshala (inn) in and around Jaipur. These are to facilitate travelers and to provide accommodation facilities.There are several Bhojanshala which provide food facilities.

List of Dharamshala and Bhojanshala

Shivjiram Bhawan

Malpura Dadabadi, Malpura

Vichakshan Yatri Niwas, Near JK Lawn hospital, JLN Marg

Rajmal Surana Atithi Bhawan, Mohanbadi, Galta Road (To be started soon)


allvoices